CBC förstärker med ny brandingenjör

Vi har förstärkt vår Brandtekniska avd. ytterligare genom anställa Alexander Linner, som är utbildad brandingenjör från Lund.
Avdelningen består nu av 4 brandignjörer som jobbar med brandskyddsdokumentationer, besiktningar, personantalsbedömingar, brandskyddsritningar, orienteringsritningar m.m.