Licens för plansprängning

Vi kan nu erbjuda plansprängning av sten & berg då vi har fått licens att använda Powertools spräckpatroner Simplex.
Denna metod kan jämföras med mildare grad av sprängning men fördelen är att den inte kräver för & efterbesiktning och kostnaden blir mycket lägre för kunden.4
Läs mer om Simplex på Powertools webbsida.

Simplex spräckpatroner
kollage1